אמנת החמאס, לכל התוהים בנוגע לאפשרותו של שלום. [חדש]
בר שושני   שבת, 17/01/2009 שעה 22:54
הייחודיות והעצמאות

סעיף ששי

תנועת ההתנגדות האסלאמית היא תנועה פלסטינית ייחודית. היא נותנת את אמונה באללה והיא מאמצת את האסלאם כדרך חיים. היא פועלת כדי להניף את דגל אללה על כל שעל מאדמת פלסטין, שהרי בצל האסלאם יכולים לחיות בני כל הדתות בשלווה וביטחון לחייהם, לרכושם ולזכויותיהם. בהעדר האסלאם מתפתח סכסוך, מתפשט העושק [לכל עבר], פושה השחיתות ונוצרים סכסוכים ופורצות מלחמות.

יישר כוחו של המשורר המוסלמי מחמד אקבאל [20] [אשר כתב באחד משיריו]:

''כאשר האמונה אובדת, אין ביטחון ואין חיים למי שאינו מחייה דת

מי שחפץ בחיים ללא דת הריהו הופך את הכיליון לבן-לוויה להם [לחיים]''.

הכלל-עולמיות [הגלובאליות] של תנועת ההתנגדות האסלאמית

סעיף שביעי

מעצם היותם של המוסלמים המאמצים את דרכה של תנועת ההתנגדות האסלאמית, והפועלים כדי לתמוך בה, לאמץ את עמדותיה ולחזק את מלחמת הקודש שלה [ג'האדהא], פזורים על-פני העולם כולו - התנועה היא כלל-עולמית. היא ערוכה לכך, בשל בהירות מחשבתה, בשל תכליתה הנאצלת ובשל מטרותיה הנעלות.

על בסיס זה יש להתייחס אליה, להעריך את פועלה ולהעניק הכרה לתפקידה. [כל] מי ששולל את זכותה, משתמט מלסייע לה או קהו עיניו מראות והוא פועל במלוא המרץ לטשטוש תפקידה, הרי הוא כמי שמערער על הגורל [שנקבע מראש על-ידי אללה] וכמי שעוצם את עיניו מלראות את העובדות, בשוגג או במזיד. כאשר [אדם זה] יפקח את עיניו, הוא ייווכח לדעת כי המאורעות חלפו על פניו וכי הטענות [שיעלה] להצדקת עמדתו יתישו אותו, ויפה שעה אחת קודם.[21]

תנועת ההתנגדות האסלאמית נושאת עיניה להגשים את הבטחת אללה, ככל שיארך הדבר, שהרי השליח [מחמד], תפילת אללה עליו וברכתו לשלום, אמר: ''לא תגיע השעה [יום הדין] עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגו אותם המוסלמים, ועד אשר יסתתר היהודי מאחורי האבנים והעצים, ו[אז] יאמרו האבנים והעצים: ''הו מוסלמי, הו עבד אללה, יש יהודי מתחבא [מאחורי], בוא והרגהו''. ([חדית'] אשר מופיע אצל אל-בח'ארי ומסלם [23]).

פרק שלישי

האסטרטגיה והאמצעים

האסטרטגיה של תנועת ההתנגדות האסלאמית

פלסטין היא אדמת וקף אסלאמי

סעיף אחד-עשר

תנועת ההתנגדות האסלאמית מאמינה שאדמת פלסטין היא אדמת הקדש אסלאמי [וקף] לדורות של מוסלמים עד תחיית המתים. אסור להפקיר אותה או חלק ממנה או לוותר עליה או על חלק ממנה. אין היא קניינה של אף מדינה ערבית, או כל מדינות ערב, ולא של אף מלך או נשיא, או כל המלכים והנשיאים, ואין היא קניינו של שום ארגון או כל הארגונים כולם, בין אם הם פלסטינים או ערביים, זאת משום שפלסטין היא אדמת הקדש [וקף] אסלאמי לדורות של המוסלמים עד יום תחיית המתים. זה דינה לפי ההלכה האסלאמית [אלשריעה אלאסלאמיה], וחל עליה אותו הדין החל על כל טריטוריה אשר כבשו המוסלמים בכוח הזרוע, מאחר שבזמן הכיבוש הקדישו [הכובשים המוסלמים] אותן [את האדמות האלה] כאדמות הקדש [וקף] למוסלמים לדורותיהם עד יום תחיית המתים.

פתרונות של שלום, היוזמות [המדיניות] והועידות בינלאומיות

סעיף שלושה-עשר

היוזמות [המדיניות], ומה שקרוי פתרונות של שלום והועידות הבינלאומיות לפיתרון הבעיה הפלסטינית, עומדים בסתירה לתפישת העולם של תנועת ההתנגדות האסלאמית. ויתור על חלק כלשהו מ[אדמת] פלסטין כמוהו כזניחת חלק מן הדת

אין פתרון לבעיה הפלסטינית אלא באמצעות הג'האד. באשר ליוזמות, ההצעות והועידות הבינלאומיות, הרי הן בזבוז זמן והבל הבלים. שכן, העם הפלסטיני מכובד מכדי שיזלזל בעתידו, בזכויותיו ובגורלו, ו[נאמר] במסורת [חדית'] הנאצלת: ''אנשי אלשאם [סוריה, לבנון, ירדן וארץ ישראל] הם שוט [של אללה] בארצו, שבאמצעותם הוא מתנקם בכל אשר יחפוץ מקרב עבדיו. אסור שהצבועים שבקרבם יגברו על המאמינים, אלא ימותו בצער וייאוש''. (מסופר על-ידי אלטבראני [26][כחדית'] מוסמך ביותר ואחמד [כחדית'] מהימן וייתכן שהוא הנכון. שניהם [בדרך-כלל נחשבים] מהימנים, אך [רק] אללה יודע [את האמת המוחלטת]).

מלחמת הקודש [ג'האד] למען שחרור פלסטין הוא חובה אישית

סעיף חמישה-עשר

ביום שהאויבים גוזלים חלק מאדמת המוסלמים, הג'האד [הופך] לחובה אישית על כל מוסלמי. בנוגע להתמודדות עם גזילת פלסטין על-ידי היהודים, אין מנוס מהנפת דגל הג'האד, דבר המחייב הפצת תודעה אסלאמית בקרב ההמונים במישור המקומי, הערבי, והאסלאמי, ואין מנוס מהפצת רוח הג'האד בקרב האומה [האסלאמית], מלהתעמת עם האויבים ומלהצטרף לשורות לוחמי הג'האד [מג'אהדין].

כמו-כן, אין מנוס מכך שבפעולת טיפוח התודעה [האסלאמית- ג'האדית] ישתתפו חכמי-הדת [עלמא], אנשי החינוך ואנשי ההסברה ותקשורת, כמו גם הציבור המשכיל, ובמיוחד הדור הצעיר והמנהיגים [שיוח'] של התנועה האסלאמית. בנוסף, אין מנוס מלהכניס שינויים מהותיים בתוכניות הלימודים, שיחלצו אותן מהשפעות הפלישה הרעיונית, שהוחדרה אליהם על-ידי המזרחנים והמיסיונרים, אשר החלה בפשיטה מפתיעה על האזור לאחר שצלאח אלדין אלאיובי הביס את צבאות הצלבנים.

הגורמים התומכים באויב

סעיף עשרים-ושניים

האויבים תכננו היטב [את מעשיהם] במשך זמן רב [והצליחו] להשיג מה שעלה בידיהם להשיג, כשהם לוקחים בחשבון את הגורמים המשפיעים על מהלך העניינים. לפיכך, הם פעלו כדי לצבור נכסים חומריים אדירים ורבי-השפעה, שאותם שעבדו לשם הגשמת חלומם. כך, באמצעות כספם הם השתלטו על אמצעי התקשורת הבינלאומית: סוכנויות-הידיעות, העיתונות, בתי ההוצאה לאור, תחנות-השידור וכיוצא בזה. זאת ועוד, באמצעות כספם הם הציתו מהפכות במקומות שונים בעולם כדי להגשים את האינטרס שלהם ולקטוף את הפירות, שהרי הם עמדו מאחורי המהפכה הצרפתית, המהפכה הקומוניסטית ורוב המהפכות שעליהן שמענו ואנו שומעים פה ושם. באמצעות כספם הם [גם] הקימו ארגונים חשאיים הפרושים במקומות שונים בעולם, וזאת כדי להרוס את החברות [השונות] ולממש את האינטרסים של הציונות. [מדובר בארגונים] כגון ''הבונים החופשים'', מועדוני ה''רוטרי'', ''לאיונס'' [37], ''בני ברית'' ואחרים. כולם הם ארגוני ריגול הרסניים, שבאמצעות כספים הצליחו להשתלט על הארצות האימפריאליסטיות ולהמריצן להשתלט על ארצות רבות כדי שיוכלו למצות את אוצרותיהן עד תומם ולהפיץ בהן את שחיתותם. [38]

באשר למלחמות המקומיות והעולמיות, ניתן לדבר על כך בלי לחוש מבוכה. ובכן, הם עמדו מאחורי מלחמת העולם הראשונה, אשר בה הצליחו לחסל את מדינת הח'ליפות האסלאמית [כלומר את האימפריה העות'מאנית], להפיק רווחים חומריים ולשלוט על רבים ממקורות העושר. הם [גם] השיגו את הצהרת בלפור, והקימו את חבר-הלאומים כדי שבאמצעותו יוכלו לשלוט על העולם. הם [גם] אלה שעמדו מאחורי מלחמת העולם השנייה, שבה הפיקו רווחים אדירים מסחר בציוד מלחמתי והכשירו את הקרקע להקמת מדינתם. הם הורו על הקמת ארגון האומות המאוחדות ומועצת הביטחון שהחליפו את חבר הלאומים, כדי שיוכלו לשלוט בעולם באמצעותם. אין מלחמה מתנהלת בשום מקום בלי שידיהם תהיינה מאחוריה,

---

מה אתם יודעים, ואני חשבתי שעם כאלה סיימנו במלחמת העולם השניה.

[הגב על תגובה זו]   [קישור ישיר לתגובה זו]            

אמנת החמאס, לכל התוהים בנוגע לאפשרותו של שלום. [חדש]
אורי קציר   שבת, 17/01/2009 שעה 23:25
בתגובה לבר שושני
אתר אישי
איזה סיימנו. זו הייתה רק ההתחלה. ממתינות לנו עוד מאות שנות עימות. הנטינגטון כבר קבע שמדובר במלחמת ציוויליזציות ואני מקבל את עמדתו ביסודה.

בכל מקרה, תודה על הבאת הציטוטים הרחבים מאמנת החמאס. בתחילה חשבתי לקשר אליה ולצטט ממנה, אבל בסוף חשבתי שזה יגיע לאיזה דיון אקדמי שיסטה מהבעת העמדה האישית. ובכל זאת - זה תמיד במקום ותמיד מבהיר מחדש עד כמה שה העיוורון הפוקד חלקים מסוימים בחברה הישראלית הסבורים שעם הארגון הזה ניתן להגיע להסדר שלום כלשהו.
[הגב על תגובה זו]   [קישור ישיר לתגובה זו]            

אמנת החמאס, לכל התוהים בנוגע לאפשרותו של שלום. [חדש]
בר שושני   יום א', 18/01/2009 שעה 9:38
בתגובה לאורי קציר
ההערה על מלחמת העולם התייחסה בעיקר לסוף שם - למה שנראה כמו ציטוט כמעט-ישיר מהפרוטוקולים של זקני ציון (היהודים אחראים להתחממות גלובאלית, היהודים מזהמים את הים והאוויר, היהודים הביאו עלינו את הכמות הבלתי-נסבלת של ריאליטי, היהודים אחראים לזה שבובליל זכה באח הגדול או וואטאבר).

אני חושב שהשתרשה תפיסה עקומה של פלוראליזם. פלוראליזם היא לא גישה שטוענת שיש לקבל כל דעה. פלוראליזם היא גישה שטוענת שהיא תקבל כל גישה שמקבלת את הפלורליזם. מי שלא מקבל את הפלורליזם - והאסלאם מהסוג הזה וסוגים קצת פחות קיצוניים לא מקבל את הפלורליזם, כמובן, אין לו שום מקום בחברה מתקדמת (וב''מתקדמת'' אני לא מתכוון לרעיון של פרוגרס, אלא פשוט לחברה פוליפונית, כזו שמאפשרת ריבוי קולות מקסימאלי). האם חברה כזו טובה או לא אני לא יודע, אני רק יודע שרובנו היינו רוצים לחיות בחברה כזו. האסלאם לא.

זה גם קשור לחוסר המוכנות המערבי להקרבה אישית. תרבות השפע יוצר אינדבידואליזציה. סולידריות נעלמת, המוכנות להקרבה בשם משהו שלא שייך לי אישית יורדת. השאלה היא אם יש רף שאחריו הנהנתנות הזו תעלם, וזו שאלה טובה.
[הגב על תגובה זו]   [קישור ישיר לתגובה זו]            

אמנת החמאס, לכל התוהים בנוגע לאפשרותו של שלום. [חדש]
אזרח.   יום א', 18/01/2009 שעה 21:28
בתגובה לאורי קציר
להזכירך,ישראל נתנה רשיון לחמאס להקים מרכזי צדקה בשנות ה 80 ,כמשקל נגד לאנשי אש''ף החילונים.ולמעשה,אם רצית למנוע את העברת הסכסוך מסכסוך על שטח לסכסוך דתי,היה עליך לחזק את הפ'לסטינים החילונים ומהר.איבדת את הזמן.ואם אתה מסתמך על מאות שנים של עימות,הרי שתפסיד.בעוד מאה שנים יגיע מס' הערבים לבדו (לא המוסלמים.הערבים) אולי ל 600 -700 מליון נפש.הסובבים אותך מכל עבר.מספיק שכל מדינה שסביבך תירה עליך בו זמנית 10 טילים (של העתיד ) מחומשים היטיב .איך תשרוד אז ? ע''י פיצוץ אטומי ?
[הגב על תגובה זו]   [קישור ישיר לתגובה זו]            

אמנת החמאס, לכל התוהים בנוגע לאפשרותו של שלום. [חדש]
בר שושני   יום ב', 19/01/2009 שעה 20:55
בתגובה לאזרח.
איך זה עומד בסתירה לאיזשהוא משהו שנאמר פה? אם הם יהיו מליארד איש עוד עשור אז הם לא רוצים להשמיד את ישראל היום? אם בעוד 15 שנה לא יהיה סיכוי לשלום זה אומר שיש עכשיו?
[הגב על תגובה זו]   [קישור ישיר לתגובה זו]            

[חזור לדיון]
מאמר אורח צור קשר על האתר חזור לעמוד הראשי קישורים תנאי שימוש אקסטרה תיק העיתונות של אפלטון
RSS כל הדיונים המתמשכים ספר אורחים עזרה טכנית לוח ימי ההולדת של הבלוגוספירה מקלדת וירטואלית ארכיון חפש באתר
כל הזכויות שמורות © אורי קציר 2004-2010