אורות אדומים בערבות הצפון (חלק ג')
יום ה', 12/04/2007 שעה 22:16
בהלה לזהב, במהותה, היא תופעה גברית. אפשר לומר זאת גם על דרך השלילה: מיעוט נשים באזורי שדות הזהב של אמריקה היה תמיד תופעה שלא ניתן להתעלם ממנה. ''אין לך מושג כמה מעט נשים יש לנו כאן'', כתב בחור צעיר מסן פרנסיסקו בשנת 1850. ואילו אחד ממהגרי קלונדייק שחפר באדמת אלדורדו קריק (Eldorado Creek), הגדיר את הנשים כ''נדירות מזהב''. היחס המוקצן הזה יצר ביקוש אדיר לנשים בקרב קהילת הכורים. רבים מאותם בחורים היו מוכנים לשלם סכומי עתק רק כדי לשבת בחברת אישה בבית קפה או במסעדה. על רקע זה התפתחה תעשיית הזנות באלסקה וביוקון במהירות והביאה בכנפיה השלכות מרתקות כשלעצמן - החל מהחקיקה הקפדנית שאסרה על פעילותם של סרסורים בסביבה וכלה ביחסי האמון המיוחדים שהתפתחו בין הפרוצות לבין לקוחותיהן. אנטומיה של תקופה
לחלק א' של המאמר
לחלק ב' של המאמר
סוף דברבשנת 1910 כבר פחתה מאוד פעילות הזנות בקהילות השונות שבתוככי אלסקה. היו לכך כמה סיבות, אבל העיקריות שבהן היו גוויעתה של הבלה לזהב והתמסדותן של הערים שהוקמו במהלכה ושביקשו לקנות לעצמן שם טוב, בין השאר באמצעות נטרול מכסימלי של פעילות הזנות.

אם בוחנים את הבהלה לזהב באלסקה וביוקון כמקרה מבחן (case study) ולוקחים בחשבון את העובדות שהובאו כעבודה זו, ניתן להסיק מספר מסקנות עיקריות.

המסקנה הראשונה היא שההגירה למחוזות מרוחקים הציעה אפשרויות פרנסה חדשות לאמריקנים ולזרים שביקשו להשיג לעצמם כסף, רכוש ומעמד. בכך, אמנם, אין כל חדש, אלא שיש לקחת בחשבון שככל שמחוז ההגירה היה מרוחק יותר ממרכזי האוכלוסייה האמריקניים ומנותק מהם תשתיתית ותחבורתית, כך היו המוצרים והשירותים שהובאו אליו יקרים יותר. הזנות לא יצאה מכלל זה, בעיקר בהתחשב בעובדה שבשל התנאים הפיסיים הקשים בשטח היו עיקר המהגרים בגלי הבהלה הראשונים בני המין הגברי. המספר הנמוך של נשים באזורי הספר הללו ואי-האיזון המספרי בין המינים באותם אזורים הפך אותן, במלים אחרות, למוצר כלכלי יקר ערך – בעיקר כאשר מדובר בשכירת שירותיהן המיניים.

המסקנה השנייה היא שככל שהדבר עלול להישמע כערעור על התפיסות המקובלות בהקשר לגורמים לתופעת הזנות בקרב נשים, ברור כי למוטיב הכספי הייתה השפעה עצומה על החלטתן של נשים לעסוק בזנות בשנים בהן התחוללה הבהלה לזהב באלסקה וביוקון. חמש מלים אחרונות אלה הן ערעור בפני עצמו על התפיסה המקובלת, משום שעולה מהן כי ניתן לקבל החלטה מודעת, רציונלית ושקולה על עיסוק בזנות – בעוד שכיום נתפסת הזנות בעיקר כעיסוק כפוי, שהנשים הנאלצות לעסוק בו עושות כן לאחר שהופעלו נגדן אמצעי אלימות קשים, החל מחטיפה והכאה וכלה בכליאה ובאונס. ובכן, על סמך העובדות שמצאתי במהלך הכנת העבודה, אני סבור כי מתח הרווחים הגבוה שהיה צפון בעיסוק בתעשיית המין באלסקה וביוקון המרוחקות והקשות לגישה, כמו גם המשבר הכלכלי הקשה שפקד את ארצות הברית באותן שנים, דרבנו נשים לא מעטות לעבוד מרצונן בתחום זה. הדבר בא לידי ביטוי במגוון של מחקרים שנעשו כבר אז ושמשום מה לא מוזכרים כיום בספרות המקצועית. במקרים רבים הסבירו בחורות צעירות שנשאלו על הסיבה למעשיהן כי הכסף הרב שהיה כרוך בעיסוקן הוא שפיתה אותן לעסוק בכך. אפשר להבין זאת טוב יותר כשקוראים שוב את הנתונים בדבר שכרן העלוב של נשים עובדות בענפי הכלכלה הלגיטימיים, כביכול.

לולה מונטז - רקדנית, שחקנית וגם פרוצה לעת מצוא - נחשבה לאחת הקורטיזאנות המבוקשות ביותר בתקופתה. זמן מה אף הייתה פילשו של לודביג הראשון, מלך בוואריה (מקור תמונה: ספרה של אן סיגרייבס, Soiled Doves).

חשוב לציין כי מקצועות מסוימים בארצות הברית היו פתוחים בפני נשים, והזכרתי זאת בסקירה המקיפה על היחס לזנות במדינה זו. בחורה צעירה יכלה לעסוק בזבנות, במלצרות לעבוד בתעשיית הטקסטיל וכדומה. ה''מחיר'' שהיה עליה לשלם תמורת הלגיטימציה החברתית לעיסוקה הוא שכר נמוך מאוד ותנאי עבודה גרועים. הזנות באזורי הספר, ובמיוחד כשהיא כרוכה בהתחככות בגברים עשירים ובערים תוססות, נתפסה כהיפך הגמור מכל אלה.

יתר על כן, עד לתחילתו של מסע הצלב המוסרי של פרנסי הערים השונות בסביבה ושל המשטרה הצפון-מערבית הרכובה של קנדה נהנתה הזנות ממעמד לגיטימי למדי בקרב הקהילות המרוחקות שבאזורי הספר של אלסקה ויוקון. בחלק מהעיירות אף הייתה נהוגה חקיקה ליברלית מאוד, שהתירה זנות אך אסרה סרסרות ובכך צמצמה את יכולתו של סרסור לחיות על רווחי פרוצה הכפופה לחסותו.

זנות באזורי הספר הייתה תלויה, במידה רבה, בסיטואציה הכלכלית המשתנה. הפרוצות, כמו גם בעלי עיסוקים אחרים, נהרו בדרך כלל אל האתרים בהן התגלו מרבצי זהב עשירים וערי כורים קמו כמעט בין לילה. כך, למשל, נטשו לא מעט פרוצות את דאוסון סיטי כאשר פרצה הבהלה לזהב בנום שבחופה המערבי של אלסקה. באותה מידה, החליט פרוצות לעזוב את סרקל כאשר פרצה בהלה מאוחרת יותר בפורטימייל קריק. ניתן לומר, איפוא, כי הפרוצות נדדו בעקבות זרמי ההגירה של מחפשי הזהב, מאחר ואלה היוו את עיקר לקוחותיהן.

חשוב לציין כאן שאינני מתכחש לעובדה שסרסורים פעלו גם באלסקה וביוקון, שהרי אין כמעט אתר עלי אדמות בו הסרסרות אינה פועלת לצד הזנות. דוגמאות לפעילותם של סרסורים אף הובאו בהרחבה במהלך העבודה. ואולם, מניתוח המקורות שברשותי מעידים כי הסרסרות הייתה תופעה נשלטת, שפעמים רבות אף התבטאה ביחסים טובים בין הסרסור לפרוצה ובחלוקת הכנסות על בסיס הגיוני ולא נצלני. ואולם, באלסקה וביוקון רווחה יותר התופעה של נשים עצמאיות שפעלו במסגרות אישיות (למשל, מתוך בית שקנו או שכרו בעצמן) או קבוצתיות (אולמות ריקודים ובתי הימורים), או כחלק ממוסד מסחרי לכל דבר (בתי בושת) שגם הסדיר את תנאי הקיום הבסיסיים שלהן (מגורים, מזון וכדומה) ושהמוניטין שלו הבטיח לפחות זרימה קבועה של לקוחות בהיקף מסוים.

מסקנה שלישית היא שאצל רבות מהפרוצות נתפסה הזנות כעיסוק שעשוי להובילן להשגת סטטוס חברתי גבוה יותר. אצל רבות מהן נתפס המצב כמעין הזדמנות קצרת-טווח להשיג סכומי כסף גדולים שיאפשרו להן לבנות חיים נוחים, לעתים בלא שיהיה עליהן לסבול מתלות בגבר מפרנס. רבות מנשים אלה באו מאזורים בארצות הברית בהן היו אפשרויות התעסוקה של נשים מוגבלות למדי - ושכרן היה זעום כמעט בכל מקרה. מרבות מהן לא ציפו אלא להינשא לגבר שיוכל לפרנס אותן, ואת המשפחה שיקימו, בכבוד. בסיטואציה שבה ניתן להרוויח כסף רב באמצעות עיסוק בתחום שבו הביקוש הכלכלי לנשים מביא להן תיגמול כספי עצום, תפסו רבות מהן את הזנות כהזדמנות לצבור כסף שיהווה תשתית ראויה לחיים טובים יותר בעתיד.


ב י ב ל י ו ג ר פ י המוריסון, סמיואל אליוט, קומאג'ר, הנרי סטיל וליכטנברג, ויליאם אי., ההיסטוריה של ארצות הברית, זמורה, ביתן, תל אביב, 1983.

אדאמס, ג'יימס טראסלו, האפוס של אמריקה, מוסד ביאליק, ירושלים, 1962.

Armstrong, Nevill A. D., Yukon Yesterdays: Thirty Years of Adventure in the Klondike, John Long Ltd., London, 1936.

Backhouse, Frances, Women of the Klondike, Whitecap Books, Vancouver and Toronto, 1995.

Berton, Laura Beatrice, I Married the Klondike, McClelland & Stewart Inc., Toronto, 1954.

Berton, Pierre, Klondike: The Last Great Gold Rush 1896-1899, McClelland and Stewart, Toronto & Ottawa, 1990.

Booth, Michael R., “Gold Rush Theaters of the Klondike”, Beaver, Spring 1962.

Brooks, Alfred, Blazing Alaska Trails, University of Alaska, Fairbanks, 1953.

Chicago, The Vice Commission of, The Social Evil in Chicago: A Study of Existing Conditions with Recommendations by The Vice Commission of Chicago, Gunthorp-Warren Printing Company, Chicago, 1911 (Reprint Edition 1970 by Arno Press Inc., New York).

Coates, Kenneth, and Morrison, William R., Land of the Midnight Sun: A History of the Yukon, Hurtig Publishers, Edmonton, 1988.

Collier, William Ross, and Westgate, Edwin Victor, The Reign of Soapy Smith, Doubleday, Doran and Company, Garden City, New Jersey, 1935.

Connely, Mark Thomas, The Response to Prostitution in the Modern Era, University of North Carolina Press, Chapell Hill, 1980.

DeGraf, Anna, Pioneering on the Yukon, 1892-1917, The Shoestring Press Inc., Archon Books, Hamden Connecticut, 1992.

Gates, Michael, Gold at Fortymile Creek: Early Days in the Yukon, University of British Columbia Press, Vancouver, 1994.

Gurley Flynn, Elizabeth, The Rebel Girl, International Publishers Co., New York, 1973.

Hamlin, C.S., Old Times on the Yukon, Wetzel Publishing Companu, Inc., Los Angeles, 1928.

Hunt, William, North of 53°: The Wild Days of the Alaska-Yukon Mining Frontier 1870-1914, Macmillan Publishing Company and Collier Macmillan, New York and London, 1974.

Marks, Paula Mitchell, Precious Dust, University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska, 1994.

Martin, Cy, Whiskey and Wild Women: An Amusing Account of the Saloons and Bawds of the Old West, Hart Publishing Co., New York, 1986.

Martinsen, Ella Lang, Trail to North Star Gold: True Story of the Alaska-Klondike Gold Rush, Metropolitan Press, Portland, Oregon, 1969.

McKewon, Martha Ferguson, The Trail Led North: Mont Hawthorne’s Story, Binford & Mort, Portland, 1960.

Morgan, Lael, Good Time Girls of the Alaska-Yukon Gold Rush, Epicenter Press, Fairnanks & Seattle, 1998.

Parrish, Maud, Nine Pounds of Luggage, J.B. Lippincott, Philadelphia, Lonton & Toronto, 1939.

Rosen, Ruth, The Lost Sisterhood: Prostitution in America, 1900-1918, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1982.

Rosen, Ruth and Davidson, Sue, The Maimie Papers: Letters from an Ex-Prostitute, Indiana University Press, Bloomington, 1985.

Trelawney-Ansell, E.C., I Followed Gold, Lee Furman, Inc., New York, 1939.

Turner, Frederick Jackson, “The Significance of the Frontier in American History”, A paper read at the meeting of the American Historical Association in Chicago, July 12. 1893.

U.S., Congress, Senate, Report on Condition of Women and Child Wage Earners, 15:93.

Winick, Charles and Kinsie, Paul M., The Lively Commerce: Prostitution in the United States, Quadrangle Books, 1971.

Wright, Allen A., Prelude to Bonanza, Studio North Ltd., Whitehorse, 1992.
לחלקו הראשון של המאמר

לחלקו השני של המאמר
[פרסם תגובה חדשה]   [קישור ישיר למאמר זה]   [קפל תגובות]   [פרוס תגובות]            

 
בשולי הדברים   אלכסנדר מאן   יום ג', 17/04/2007 שעה 20:33   [הצג]   [2 תגובות]
[פרסם תגובה חדשה]   [קישור ישיר למאמר זה]  

מאמר אורח | צור קשר | על האתר | חזור לעמוד הראשי | קישורים | תנאי שימוש | אקסטרה | תיק העיתונות של אפלטון
RSS | כל הדיונים המתמשכים | ספר אורחים | עזרה טכנית | לוח ימי ההולדת של הבלוגוספירה | מקלדת וירטואלית | ארכיון | חפש באתר
האתר עוצב ע״י עופר ליכטמן
כל הזכויות שמורות לאורי קציר ©